فیلترتلگرامِ‌استعماری نشان‌داد شرایط‌‌کشوربحرانی‌نیست
فیلترتلگرامِ‌استعماری نشان‌داد شرایط‌‌کشوربحرانی‌نیست

[ad_1] این دستگاه پرقدرت از حدود یک‌سال قبل، ایران را در وضعیت بحران دائمی معرفی می‌کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


این دستگاه پرقدرت از حدود یک‌سال قبل، ایران را در وضعیت بحران دائمی معرفی می‌کند.

[ad_2]

Source link