قبیله گرایی سیاسی نیروهای لایق را در حاشیه نگاه می‌دارد
قبیله گرایی سیاسی نیروهای لایق را در حاشیه نگاه می‌دارد

[ad_1] باشگاه خبرنگاران جوان: پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان؛ با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قبیله گرایی سیاسی و جناحی یک گرفتاری بوده و از موانع پیشرفت کشور تلقی می‌شود، اظهار کرد: بروز این مسئله به کشور زیان‌های بسیاری می‌رساند و نیرو‌های لایق را در حاشیه نگاه می‌دارد چرا که […]

[ad_1]

باشگاه خبرنگاران جوان: پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان؛ با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قبیله گرایی سیاسی و جناحی یک گرفتاری بوده و از موانع پیشرفت کشور تلقی می‌شود، اظهار کرد: بروز این مسئله به کشور زیان‌های بسیاری می‌رساند و نیرو‌های لایق را در حاشیه نگاه می‌دارد چرا که ما هنوز نتوانسته‌ایم بین مدیران سیاسی و کارشناسی تفکیک قائل شویم در نتیجه آشفتگی به وجود می‌آید و این امر برای تصمیم گیری‌های حساس و مهم خطرناک‌تر می‌شود.

دبیر کل جمعیت رهپویان با اشاره به بروز این پدیده مخرب در دولت کنونی اظهار کرد: اوج قبیله گرایی سیاسی در دولت فعلی مشاهده می‌شود و دولت به شایستگی‌ها توجه نمی‌کند و بدیهی است که شدت این پدیده مخرب در دولت روحانی نسبت به دولت‌های پیشین بیشتر است چرا که از حوزه مدیران سیاسی به مدیران کارشناسی تغییر جهت داده است.

ما در مباحث سیاسی با پارادوکس‌های جدی مواجه هستیم چرا که احزاب و گروه‌ها به صورت منطقی و در یک فرآیند کاملا تشکیلاتی شکل نگرفته‌اند و عموما کارکرد انتخاباتی دارند.

وی افزود: از طرفی دیگر به دلیل آن که احزاب بر اساس فرآیند درستی شکل نگرفته و دولت سایه تشکیل نشده متأسفانه رفتار‌ها به جای آن که تشکیلاتی باشد کاملا قبیله گرایانه است.

سروری تصریح کرد: در کشور‌هایی که احزاب آن‌ها پیشینه دیرینه‌ای دارند مبتنی بر شایسته سالاری حرکت می‌کنند چرا که درصدد کادرسازی هستند و برای برون رفت کشورشان از مشکلات چاره اندیشی می‌کنند.

دبیر کل جمعیت رهپویان بیان کرد: در ایران متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و افرادی که نه آموزشی دیده‌اند و نه اطلاعات سیاسی کاملی دارند و نه مبتنی بر چشم انداز پیشرفت کشور برنامه ریزی می‌کنند، دور هم جمع می‌شوند و نام تجمع خود را حزب می‌گذارند در نتیجه در انتصاب‌ها و مسئولیت‌ها به صورت قبیله‌ای عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: در چنین جریان‌های سیاسی چیزی که اهمیت ندارد شایستگی‌ها و فضلیت‌های متناسب با نیاز‌های کشور است لذا ما از این نظر دچار یک از هم گسیختگی در مدیریت کشور هستیم.

سروری تأکید کرد: به عنوان مثال وقتی حزبی بر روی کار می‌آید از آبدارچی به بالا را عوض می‌کند و در واقع می‌خواهد آدم‌های خود را در مجموعه‌اش کادرسازی کند و بتواند برای آینده‌اش دستگیره‌هایی را در سیستم قدرت ایجاد کند.

[ad_2]

Source link