قرارداد توافق بازخرید برای اولین بار در بانک های ایران اجرا شد
قرارداد توافق بازخرید برای اولین بار در بانک های ایران اجرا شد

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای مصوبات ستاد اقتصادی دولت در زمینه توسعه عملیات بازار باز و تأکید بر هدایت نرخ سود بازار بین بانکی با ساز و کار بازار، برای اولین بار از دیروز و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت و اضطراری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب قرارداد […]

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای مصوبات ستاد اقتصادی دولت در زمینه توسعه عملیات بازار باز و تأکید بر هدایت نرخ سود بازار بین بانکی با ساز و کار بازار، برای اولین بار از دیروز و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت و اضطراری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک متقاضی موافقت کرد.

میزان این اعتبارگیری 8.9 هزار میلیارد ریال بود که در نرخ سود سقف دالان 22 درصد صورت گرفت. معاملات مربوط به نقل و انتقال اوراق توسط کارگزاری بانک‌مرکزی انجام و تسویه ریالی آن نیز صورت گرفت.

مطابق دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه، بانک‌ها مشروط به تودیع وثیقه می‌توانند از اعتبارات کوتاه‌مدت بانک مرکزی استفاده کنند.

اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ سود سقف و بر اساس قراردادهای وثیقه‌گیری یا توافق بازخرید انجام می‌شود. با توجه به ماهیت زمان‌بر وثیقه‌سپاری، بانک‌ها می‌توانند از قرارداد توافق بازخرید بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی که انعطاف‌پذیری بیشتری دارد، استفاده کنند.

به بانک‌های متقاضی استفاده از این خدمات توصیه می‌شود به دلیل محدودیت زمانی فعالیت بازار سرمایه برای نقل و انتقال مالکیت اوراق در ارسال درخواست به این محدودیت‌ها نیز توجه داشته باشند.