قوانین جدید مجلس برای مقابله با انحصار
قوانین جدید مجلس برای مقابله با انحصار

[ad_1] خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین جدیدی برای مقابله با انحصار تصویب کردند.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، دوم اردیبهشت) پارلمان، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اکثریت آراء، ماده ۸ این طرح را تصویب کردند. طبق ماده (۸) طرح طرح اصلاح قانون […]

[ad_1]

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین جدیدی برای مقابله با انحصار تصویب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، دوم اردیبهشت) پارلمان، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اکثریت آراء، ماده ۸ این طرح را تصویب کردند.

طبق ماده (۸) طرح طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا‌ها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیئت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱-مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهاد‌ها را برعهده دارد.

تبصره ۲- اساسنامه نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.

۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها سلب شود.

۳- هیچ‌یک از نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آن‌ها به‌گونه‌ای است که:

۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس، با اکثریت آراء، ماده (۹) طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تصویب کردند که در متن آن آمده است: کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

[ad_2]

Source link