لازمه فائق آمدن بر تحریم‌ها از زبان کمالی‌پور
لازمه فائق آمدن بر تحریم‌ها از زبان کمالی‌پور

[ad_1] یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر اهمیت ایجاد وحدت میان مردم و مسئولین در شرایط فعلی گفت: لازمه فائق آمدن بر تحریم‌ها کاهش فاصله بین مردم و مسئولین است. [ad_2] Source link

[ad_1]


یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر اهمیت ایجاد وحدت میان مردم و مسئولین در شرایط فعلی گفت: لازمه فائق آمدن بر تحریم‌ها کاهش فاصله بین مردم و مسئولین است.

[ad_2]

Source link