لحظه سقوط هواپیمای شخصی کنار اتوبان +فیلم
لحظه سقوط هواپیمای شخصی کنار اتوبان +فیلم

هواپیمای شخصی در یکی از محله های فلوریدا سقوط کرد. هواپیما در اتوبان بعد از برخورد با چند خودرو سقوط کرد. رسانه های محلی از کشته شدن پنج سرنشین هواپیما خبر دادند. Source link
هواپیمای شخصی در یکی از محله های فلوریدا سقوط کرد. هواپیما در اتوبان بعد از برخورد با چند خودرو سقوط کرد. رسانه های محلی از کشته شدن پنج سرنشین هواپیما خبر دادند.Source link