ماجرای ارسال‌ پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس
ماجرای ارسال‌ پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس

[ad_1] ارسال پیامک‌ها به نمایندگان یک دستور جمعی بود. در واقع ما تصمیمات مختلفی گرفتیم که یکی از آن‌ها پیامک بود که همه هم انجام دادند. [ad_2] Source link

[ad_1]


ارسال پیامک‌ها به نمایندگان یک دستور جمعی بود. در واقع ما تصمیمات مختلفی گرفتیم که یکی از آن‌ها پیامک بود که همه هم انجام دادند.

[ad_2]

Source link