ماجرای استعفای ظریف از وزارت خارجه چیست؟
ماجرای استعفای ظریف از وزارت خارجه چیست؟

[ad_1] روابط عمومی وزارت امور خارجه به ادعا‌های منتشر شده در مورد استعفای ظریف واکنش نشان دارد. [ad_2] Source link

[ad_1]


روابط عمومی وزارت امور خارجه به ادعا‌های منتشر شده در مورد استعفای ظریف واکنش نشان دارد.

[ad_2]

Source link