ماجرای عجیب زنده شدن کودک ۶ماهه در ارومیه +فیلم
ماجرای عجیب زنده شدن کودک ۶ماهه در ارومیه +فیلم

[ad_1] روایتی از ماجرای عجیب زنده شدن کودک ۶ماهه در ارومیه: پدر کودک میگوید فرزندش زنده بود اما برایش گواهی فوت صادر کردند. [ad_2] Source link

[ad_1]

روایتی از ماجرای عجیب زنده شدن کودک ۶ماهه در ارومیه: پدر کودک میگوید فرزندش زنده بود اما برایش گواهی فوت صادر کردند.

[ad_2]

Source link