ماشین فرمانده ارتش چیست؟!
ماشین فرمانده ارتش چیست؟!

[ad_1] سرویس سیاسی فردا: سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در مراسم‌های مختلف با استفاده از ماشین ایرانی پژوپارس رفت و آمد می‌کند. این تصاویر به ترتیب مربوط به دیدار فرمانده کل ارتش به همراه هیئت همراه با خانواده شهید محسن قوطاسلو، همایش تجلیل از مدافعان حرم و بازدید از چادر‌های اضطرار و بیمارستان‌های صحرایی […]

[ad_1]

سرویس سیاسی فردا: سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در مراسم‌های مختلف با استفاده از ماشین ایرانی پژوپارس رفت و آمد می‌کند. این تصاویر به ترتیب مربوط به دیدار فرمانده کل ارتش به همراه هیئت همراه با خانواده شهید محسن قوطاسلو، همایش تجلیل از مدافعان حرم و بازدید از چادر‌های اضطرار و بیمارستان‌های صحرایی نیروی زمینی است.

 

ماشین فرمانده ارتش چیست؟!

 

ماشین فرمانده ارتش چیست؟!

 

ماشین فرمانده ارتش چیست؟!

[ad_2]

Source link