ماموریت ویژه دژپسند از دید یک نماینده
ماموریت ویژه دژپسند از دید یک نماینده

[ad_1] شهاب نادری درباره تداوم شرایط برای کاهش قیمت دلار گفت:باید پذیرفت قیمت ارز در سال جاری با افزایش غیرقابل توجیهی روبرو شده چرا که بخش قابل توجهی از رشد قیمت دلار ناشی از برخی اخبار سیاسی و فضا سازی رسانه‌ای از سوی دشمنان بوده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


شهاب نادری درباره تداوم شرایط برای کاهش قیمت دلار گفت:باید پذیرفت قیمت ارز در سال جاری با افزایش غیرقابل توجیهی روبرو شده چرا که بخش قابل توجهی از رشد قیمت دلار ناشی از برخی اخبار سیاسی و فضا سازی رسانه‌ای از سوی دشمنان بوده است.

[ad_2]

Source link