ماموریت ویژه وزیر چشم پژشک
ماموریت ویژه وزیر چشم پژشک

[ad_1] روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی در شماره امروز خود مدعی شده است که وزیر بهداشت ماموریت ویژه یافته است تا نظر و دیدگاه‌های حسن روحانی را برای انتقال حجتی از بلوار کشاورز به خیابان بهشت را اخذ کند. به نظر می‌رسد حجتی اصلی‌ترین گزینه شورای شهتر تهران برای قرار گرفتن در صندلی […]

[ad_1]

روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی در شماره امروز خود مدعی شده است که وزیر بهداشت ماموریت ویژه یافته است تا نظر و دیدگاه‌های حسن روحانی را برای انتقال حجتی از بلوار کشاورز به خیابان بهشت را اخذ کند. به نظر می‌رسد حجتی اصلی‌ترین گزینه شورای شهتر تهران برای قرار گرفتن در صندلی شهرداری تهران است.

سرویس سیاسی فردا: روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی در شماره امروز خود مدعی شده است که وزیر بهداشت ماموریت ویژه یافته است تا نظر و دیدگاه‌های حسن روحانی را برای انتقال حجتی از بلوار کشاورز به خیابان بهشت را اخذ کند. به نظر می‌رسد حجتی اصلی‌ترین گزینه شورای شهتر تهران برای قرار گرفتن در صندلی شهرداری تهران است.

ماموریت ویژه وزیر چشم پژشک

حالا باید منتظر ماند و دید آن روحانی هم مانند اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران حجتی را بهترین گزینه برای شهرداری تهران می داند  یا با خروج حجتی از وزارت جهاد کشوارزی مخالفت خواهد کرد.

[ad_2]

Source link