مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران و عمان وجود ندارد
مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران و عمان وجود ندارد

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران و عمان وجود ندارد، تصریح کرد: روابط اقتصادی تهران – مسقط باید متناسب با روابط سیاسی دو کشور گسترش یابد. خبرگزاری مهر: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز یکشنبه در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان، با اشاره […]

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران و عمان وجود ندارد، تصریح کرد: روابط اقتصادی تهران – مسقط باید متناسب با روابط سیاسی دو کشور گسترش یابد.

خبرگزاری مهر: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز یکشنبه در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان، با اشاره به سوابق مثبت و روابط حسنه و دیرین تهران – مسقط، گفت: باید با افزایش مراودات بین مقامات مختلف دو کشور، روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را بیش از پیش گسترش و ارتقا داد.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران و عمان وجود ندارد، تصریح کرد: روابط اقتصادی تهران – مسقط باید متناسب با روابط سیاسی دو کشور گسترش یابد و ضروری است دستگاه‌های مرتبط در راستای توافقات فیمابین در مسیر گسترش روابط اقتصادی فعال‌تر شوند.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به جنگ یمن، نگاهی انسانی است، اظهار داشت: درگیری و ناامنی‌های جاری در منطقه، سرمایه‌های انسانی و مادی مسلمانان را از بین می‌برد، در حالی که این سرمایه‌ها باید صرف رشد و رفاه مردم و ملت‌های منطقه شود.

یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار با اشاره به تمایل کشورش برای گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف، بر لزوم ارتقای سطح روابط اقتصادی تهران – مسقط، متناسب با روابط سطح بالای سیاسی دو طرف تاکید کرد.