مانع جدید برای کانال مالی اروپا و ایران
مانع جدید برای کانال مالی اروپا و ایران

[ad_1] نشریه «فایننشال تایمز» نوشته هیچ‌یک از کشور‌های اروپایی حاضر به میزبانی ساز و کار مالی ویژه‌ای که قرار است برای تسهیل روابط مالی میان ایران و اتحادیه اروپا ایجاد شود، نیستند. [ad_2] Source link

[ad_1]


نشریه «فایننشال تایمز» نوشته هیچ‌یک از کشور‌های اروپایی حاضر به میزبانی ساز و کار مالی ویژه‌ای که قرار است برای تسهیل روابط مالی میان ایران و اتحادیه اروپا ایجاد شود، نیستند.

[ad_2]

Source link