ماکرون: درباره مهار ایران با آمریکا اتفاق نظر داریم
ماکرون: درباره مهار ایران با آمریکا اتفاق نظر داریم

[ad_1] رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اشتراکات راهبردی با دولت آمریکا علیه ایران تصریح کرد اختلافات دو طرف در سطح روش‌هاست. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اشتراکات راهبردی با دولت آمریکا علیه ایران تصریح کرد اختلافات دو طرف در سطح روش‌هاست.

[ad_2]

Source link