متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان 63 درصد کاهش یافت
متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان 63 درصد کاهش یافت

متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان در آبان ماه 54 میلیارد و 614 میلیون و 970 هزار و 826 ریال بوده که نسبت به مهرماه 63 درصد کاهش دارد. – علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبان ماه امسال تعداد 176 میلیون و 26 هزار و 617 سهم متعلق به […]متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان در آبان ماه 54 میلیارد و 614 میلیون و 970 هزار و 826 ریال بوده که نسبت به مهرماه 63 درصد کاهش دارد. – علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبان ماه امسال تعداد 176 میلیون و 26 هزار و 617 سهم متعلق به 421 شرکت به ارزش 983 میلیارد و 69 میلیون و 474 هزار و 862
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link