متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان ۶۳ درصد کاهش یافت
متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان ۶۳ درصد کاهش یافت

متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان در آبان ماه ۵۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۸۲۶ ریال بوده که نسبت به مهرماه ۶۳ درصد کاهش دارد. – علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبان ماه امسال تعداد ۱۷۶ میلیون و ۲۶ هزار و ۶۱۷ سهم متعلق به […]متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان در آبان ماه ۵۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۸۲۶ ریال بوده که نسبت به مهرماه ۶۳ درصد کاهش دارد. – علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبان ماه امسال تعداد ۱۷۶ میلیون و ۲۶ هزار و ۶۱۷ سهم متعلق به ۴۲۱ شرکت به ارزش ۹۸۳ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۶۲
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link