مجازات مدیران بازنشسته‌ای که ترک پست نکنند چیست؟
مجازات مدیران بازنشسته‌ای که ترک پست نکنند چیست؟

[ad_1] عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مدیران بازنشسته‌ای که در فرصت قانونی پست‌های مدیریتی را ترک نکنند مجازات حبس در انتظارشان است. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مدیران بازنشسته‌ای که در فرصت قانونی پست‌های مدیریتی را ترک نکنند مجازات حبس در انتظارشان است.

[ad_2]

Source link