محمود واعظی مشمول قانون بازنشستگی است؟
محمود واعظی مشمول قانون بازنشستگی است؟

[ad_1] یک منبع آگاه گفت: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مشمول قانون بازنشستگی نیست، ضمن اینکه علی جنتی هم سرپرست نهاد ریاست جمهوری نمی‌باشد. [ad_2] Source link

[ad_1]


یک منبع آگاه گفت: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مشمول قانون بازنشستگی نیست، ضمن اینکه علی جنتی هم سرپرست نهاد ریاست جمهوری نمی‌باشد.

[ad_2]

Source link