مراسم اربعین نماد اقتدار امنیتی و وحدت مسلمانان است
مراسم اربعین نماد اقتدار امنیتی و وحدت مسلمانان است

[ad_1] یک کارشناس مسائل منطقه گفت: برگزاری آرام و موفق مراسم راهپیمایی اربعین در سال‌های اخیر به عنوان نماد اقتدار امنیتی عراق و وحدت میان مسلمانان قلمداد می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


یک کارشناس مسائل منطقه گفت: برگزاری آرام و موفق مراسم راهپیمایی اربعین در سال‌های اخیر به عنوان نماد اقتدار امنیتی عراق و وحدت میان مسلمانان قلمداد می‌شود.

[ad_2]

Source link