مراسم ختم والده برادران اسماعیلی برگزار می‌شود
مراسم ختم والده برادران اسماعیلی برگزار می‌شود

[ad_1] مراسم ختم مرحومه فاطمه زندبار مادر محسن و پرویز اسماعیلی عصر فردا (یکشنبه) در مسجد نور میدان فاطمی برگزار می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


مراسم ختم مرحومه فاطمه زندبار مادر محسن و پرویز اسماعیلی عصر فردا (یکشنبه) در مسجد نور میدان فاطمی برگزار می‌شود.

[ad_2]

Source link