مشاور قالیباف: اصولگرایان برای فتح مجلس و شورا‌ها کار می‌کنند
مشاور قالیباف: اصولگرایان برای فتح مجلس و شورا‌ها کار می‌کنند

[ad_1] حسین قربانزاده مشاور قالیباف نوشت:جریان اصولگرایی نباید فراموش کند که این نارضایتی از وضعیت اقتصادی و جو فعلی، در جامعه لزوما خیلی منتسب به دولت فرض نمی‌شود. اگرچه سیبل نگاه‌ها به سوی دولت است، اما بالاخره افول سرمایه اجتماعی گریبان هر دو جریان را گرفته است. [ad_2] Source link

[ad_1]


حسین قربانزاده مشاور قالیباف نوشت:جریان اصولگرایی نباید فراموش کند که این نارضایتی از وضعیت اقتصادی و جو فعلی، در جامعه لزوما خیلی منتسب به دولت فرض نمی‌شود. اگرچه سیبل نگاه‌ها به سوی دولت است، اما بالاخره افول سرمایه اجتماعی گریبان هر دو جریان را گرفته است.

[ad_2]

Source link