مطالبات غیرجاری بانک پارسیان به رقم عجیب ۳۶/۲ هزار میلیارد تومان رسید
مطالبات غیرجاری بانک پارسیان به رقم عجیب ۳۶/۲ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش اخباربانک، طبق اطلاعات صورت مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۸، از کل مانده تسهیلات ۹۴ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومانی بانک پارسیان طی سال گذشته، ۵۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان آن تسهیلات جاری و ۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات غیرجاری است. قابل ذکر است رقم ۳۶/۲ هزار میلیارد […]

به گزارش اخباربانک، طبق اطلاعات صورت مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۸، از کل مانده تسهیلات ۹۴ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومانی بانک پارسیان طی سال گذشته، ۵۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان آن تسهیلات جاری و ۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات غیرجاری است.

قابل ذکر است رقم ۳۶/۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری این بانک درحالی است که کل یارانه معیشتی (بنزینی) پرداختی دولت طی یکسال ۳۱ هزار میلیارد تومان یعنی۵/۲ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مذکور است.

همچنین طبق اطلاعات صورت مالی بانک پارسیان، از کل ۳۶/۲هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بانک پارسیان، ۳۱/۷ هزار میلیارد تومان آن جزء تسهیلات سررسید گذشته (تاخیر ۶ ماهه از تاریخ سررسید)، ۲۷۲ میلیارد تومان آن تسهیلات معوق (تاخیر ۶ تا ۱۸ ماهه از تاریخ سررسید) و ۴/۱ هزار میلیارد تومان آن نیز تسهیلات مشکوک‌الوصول (تاخیر بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید) است.

منبع:نود اقتصادی