معاون رئیس‌جمهور: سیستم دولتی اعتقادی به مسایل پژوهشی ندارد
معاون رئیس‌جمهور: سیستم دولتی اعتقادی به مسایل پژوهشی ندارد

[ad_1] معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیستم دولتی اعتقادی به مسایل پژوهشی ندارد گفت: نوآوری با پول نفت و اقتصاد مبتنی بر نفت ایجاد نمی‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیستم دولتی اعتقادی به مسایل پژوهشی ندارد گفت: نوآوری با پول نفت و اقتصاد مبتنی بر نفت ایجاد نمی‌شود.

[ad_2]

Source link