معایب الحاق ایران به FATF و CFT از زبان یک نماینده
معایب الحاق ایران به FATF و CFT از زبان یک نماینده

[ad_1] عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس برخی معایب پیوستن ایران به FATF را تشریح کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس برخی معایب پیوستن ایران به FATF را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link