معصومه ابتکار شهردار تهران می‌شود؟
معصومه ابتکار شهردار تهران می‌شود؟

[ad_1] معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در مورد مطالبی که در برخی رسانه‌ها درباره شهردار شدن من در تهران بیان می‌شود، باید بگویم که شهردار شدنم موضوع جدی نیست. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در مورد مطالبی که در برخی رسانه‌ها درباره شهردار شدن من در تهران بیان می‌شود، باید بگویم که شهردار شدنم موضوع جدی نیست.

[ad_2]

Source link