ملکی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفت؟
ملکی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفت؟

[ad_1] سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی گفت: برنامه‌های ارائه شده باید جنبه عملیاتی داشته باشد. [ad_2] Source link

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی گفت: برنامه‌های ارائه شده باید جنبه عملیاتی داشته باشد.

[ad_2]

Source link