«مهرعلیزاده» از استانداری اصفهان رفتنی شد‌
«مهرعلیزاده» از استانداری اصفهان رفتنی شد‌

[ad_1] استاندار اصفهان گفت: با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا ۱۵ روز دیگر بیشتر به عنوان استاندار اصفهان نخواهم ماند. [ad_2] Source link

[ad_1]


استاندار اصفهان گفت: با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا ۱۵ روز دیگر بیشتر به عنوان استاندار اصفهان نخواهم ماند.

[ad_2]

Source link