مهمترین چالش پیش روی کشور از دیدگاه جهانگیری
مهمترین چالش پیش روی کشور از دیدگاه جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما به منابع وسیع برای سرمایه گذاری نیاز داریم گفت: مهمترین چالش پیش روی کشور مساله اشتغال است. باید در سال آینده برای اشتغال برنامه جدی طراحی کنیم. خبرگزاری فارس: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۹۶ در جمع […]

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما به منابع وسیع برای سرمایه گذاری نیاز داریم گفت: مهمترین چالش پیش روی کشور مساله اشتغال است. باید در سال آینده برای اشتغال برنامه جدی طراحی کنیم.

خبرگزاری فارس: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۹۶ در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین چالش پیش روی کشور مساله اشتغال است/ باید در سال آینده برای اشتغال برنامه جدی طراحی کنیم. ما به منابع وسیع برای سرمایه گذاری نیاز داریم.

وی تاکید کرد: اصلی‌ترین نیاز سرمایه گذاری امنیت آن است و هیچ نهادی نباید مزاحم آن باشد. باید نظام بانکی مان و بازار سرمایه نقش قوی تری ایفا کنند. مساله بعد معیشت مردم است. تمایل دارم دولت در فضای آرامی کار کند.

ادامه دارد…