موافقت بانک مرکزی با برگزاری مجمع بانک تجارت
موافقت بانک مرکزی با برگزاری مجمع بانک تجارت

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی برگزاری مجمع سالانه بانک تجارت برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ را منوط به اعمال موارد ذیل بلامانع اعلام کرد. ۱. اخذ تاییدیه از مراجع ذی صلاح درخصوص شناسایی مبلغ ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت ۲. اعمال […]

به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی برگزاری مجمع سالانه بانک تجارت برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ را منوط به اعمال موارد ذیل بلامانع اعلام کرد.

۱. اخذ تاییدیه از مراجع ذی صلاح درخصوص شناسایی مبلغ ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت

۲. اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ کردن ذخایر لازم به مبلغ ۳۳۶.۸ میلیارد تومان بابت کسری ذخیره محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان بر مبنای یک پانزدهم کل تعهدات اکچوئری در سال ۹۸