موحدی‎کرمانی: اشرافیگیری در مرقد امام را نمی‌پسندم
موحدی‎کرمانی: اشرافیگیری در مرقد امام را نمی‌پسندم

[ad_1] امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیوستن به «FATF» تبعات خطرناکی به دنبال دارد، گفت: مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند و این را تصویب نکند، اگر هم تصویب کند من مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیوستن به «FATF» تبعات خطرناکی به دنبال دارد، گفت: مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند و این را تصویب نکند، اگر هم تصویب کند من مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

[ad_2]

Source link