ناطق نوری:مقصر جنایت‌های ضدانقلاب در کردستان دولت موقت بود
ناطق نوری:مقصر جنایت‌های ضدانقلاب در کردستان دولت موقت بود

[ad_1] حجت‌الاسلام ناطق نوری می‌گوید: اگر من در کشور کاره‌ای بودم، نهضت آزادی را به خاطر جنایاتشان در کردستان محاکمه می‌کردم و معتقد هستم اگر خون بچه‌ها در کردستان ریخته شد به خاطر مدیریت غلط این‌ها و کار‌های اشتباهی بود که در آن‌جا کرده بودند و به همین خاطر باید محاکمه شوند. [ad_2] Source link

[ad_1]


حجت‌الاسلام ناطق نوری می‌گوید: اگر من در کشور کاره‌ای بودم، نهضت آزادی را به خاطر جنایاتشان در کردستان محاکمه می‌کردم و معتقد هستم اگر خون بچه‌ها در کردستان ریخته شد به خاطر مدیریت غلط این‌ها و کار‌های اشتباهی بود که در آن‌جا کرده بودند و به همین خاطر باید محاکمه شوند.

[ad_2]

Source link