نظامی‌ها در سوریه موفق بوده‌اند
نظامی‌ها در سوریه موفق بوده‌اند

[ad_1] این تعارض ولو ناخواسته، نشانه یک دیپلماسی انفعالی و نامنسجم در برابر یک حضور نظامی موثر و کارآمد است که بی‌شک انفکاک بین این دو اگر سبب از بین رفتن منافع نشود، موجب آسیب دیدن و دست نیافتن به منافع حداکثری است. سرویس سیاسی فردا: مهرداد پشنگ پور در بخشی از یادداشت خود در […]

[ad_1]

این تعارض ولو ناخواسته، نشانه یک دیپلماسی انفعالی و نامنسجم در برابر یک حضور نظامی موثر و کارآمد است که بی‌شک انفکاک بین این دو اگر سبب از بین رفتن منافع نشود، موجب آسیب دیدن و دست نیافتن به منافع حداکثری است.

سرویس سیاسی فردا: مهرداد پشنگ پور در بخشی از یادداشت خود در اعتماد نوشت: واقعیت عینی در خصوص موضوع سوریه این است که خواست کشور‌های ایران و روسیه در بسیاری موارد با آنچه جامعه جهانی در طرح و برنامه دارد یا تعارض یا مغایرت (صرف‌نظر از بررسی درستی یا نادرستی خواست دو طرف) دارد، اما این سخن بدان معنا نیست که آنچه ایران به همراه روسیه در ارتباط با سوریه در نظر دارند امری ناحق و مذموم و مطالبه جامعه جهانی الزاما صحیح و درست است بلکه سخن بر سر نحوه مواجهه با این قضیه است مانند انکار حضور نظامی ایران در سوریه و پذیرش با تاخیر حضور مستشاری در حالی که مساله دفاع از حرم و شهدای مدافع حرم عملا هر ادعایی جز حضور نظامی مستقیم در سوریه را مردود می‌کند.

این تعارض ولو ناخواسته، نشانه یک دیپلماسی انفعالی و نامنسجم در برابر یک حضور نظامی موثر و کارآمد است که بی‌شک انفکاک بین این دو اگر سبب از بین رفتن منافع نشود، موجب آسیب دیدن و دست نیافتن به منافع حداکثری است.

همه آنچه به تحلیل بیان شد در حالی است که حضور نظامی ایران با اجازه حاکمیت مستقر در کشور سوریه انجام پذیرفته و حمله سه کشور به مواضعی در خاک جمهوری سوریه بدون اذن و مجوز مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح انجام شده است. کیفیت حضور ایران ایجاب می‌کند که نوع و میزان این دخالت مأذون، به‌طور متناسب اعلام، تشریح و تبیین شود اقدامی که به دلیل تعلل، اکنون در حالت تبدیل شدن به پاشنه آشیل سیاست‌های ایران در قبال سوریه است.

این نحوه برخورد مبتنی بر موضع‌گیری‌های متکی بر تکذیبیه‌های مکرر نه توان جلوگیری از ایجاد یک اتحاد یا اجماع مقابل ایران را دارد و نه تناسبی دارد با آنچه ایران در سوریه و نزاع و مخاصمه تمام عیار در آن در نظر دارد. مشی و رویه‌ای که در عمل پتانسیل‌های لازم برای تثبیت حقوقی موضع ایران را مخدوش و در مقابل، زمینه‌های حقوقی مقابله با ایران را براساس معیار‌های حقوقی آمره و جهانشمول حقوق بشری تمهید و فراهم می‌کند.

حقوقدان

[ad_2]

Source link