نظر امام درباره تخریب مقبره رضاخان توسط خلخالی
نظر امام درباره تخریب مقبره رضاخان توسط خلخالی

[ad_1] من به روحانیین‏‎ ‎‏ایران می‌گویم به اینکه، این اشخاصی که خودشان را جا زدند یا رفتند در کمیته یا رفتند‏‎ ‎‏در کجا، این اشخاص را شما به مردم معرفی کنید که این‌ها ربطی به ما ندارند. سرویس سیاسی فردا: پس از تخریب مقبره رضاشاه توسط آیت الله خلخالی عده‌ای دیگر نیز به مقبره برخی […]

[ad_1]

من به روحانیین‏‎ ‎‏ایران می‌گویم به اینکه، این اشخاصی که خودشان را جا زدند یا رفتند در کمیته یا رفتند‏‎ ‎‏در کجا، این اشخاص را شما به مردم معرفی کنید که این‌ها ربطی به ما ندارند.

سرویس سیاسی فردا: پس از تخریب مقبره رضاشاه توسط آیت الله خلخالی عده‌ای دیگر نیز به مقبره برخی دیگر از افراد حمله کردند که این مساله مورد انتقاد جدی امام قرار گرفت. با این حال امام خمینی در همان سخنرانی صریحا تخریب مقبره رضا خان توسط خلخالی را تایید کرده بود. ایشان در در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش گفته بود:  من یک مطلبی را باید بگویم به همۀ ملت ایران و به همۀ روحانیین ایران: من خوف‏‎ ‎‏این را دارم که بعضی از این معمّمینی که در بین روحانیون، خودشان را جا زده اند و‏‎ ‎‏خرابکاری دارند می‌کنند، در بعض از جا‌هایی که این‌ها یک چیزی دستشان آمده است، ‏‎ ‎‏من خوف این را دارم که این‌ها چهرۀ اسلام را برگردانند از آن که هست.

 

من به روحانیین‏‎ ‎‏ایران می‌گویم به اینکه، این اشخاصی که خودشان را جا زدند یا رفتند در کمیته یا رفتند‏‎ ‎‏در کجا، این اشخاص را شما به مردم معرفی کنید که این‌ها ربطی به ما ندارند. یک وقت ما‏‎ ‎‏می فهمیم که سر تا ته ایران کمیتۀ امام درست شده. این امام کیست که کمیته‏‏ [‏‏اش‏‏]‏‏ درست‏‎ ‎‏شده است؟ چه اطلاعی از این دارد؟ ما بی اطلاع بودیم. هر که خودش خواسته یک‏‎ ‎‏کاری بکند با اسم فلان. ‏

‏‏ چند روز پیش از این، در حضرت عبدالعظیم ـ. غیر آن کاری که آقای خلخالی کرد، ‏‎ ‎‏آن مطلب صحیحی بود‏‎ ‎‏ ـ. یک شیخ دیگری ـ. کیست، من نمی‌شناسمش ـ. به اسم‏‎ ‎‏نمایندۀ فلان، نمایندۀ امام ـ. به قول خودش ـ. رفته یک مقبره‌هایی را خراب کرده و‏‎ ‎‏مقبره‌هایی که مال اشخاص بوده، مِلک شخصی شان بوده، مقبره‌ای که موقوفه بوده، ‏‎ ‎‏خانه‌ای که موقوفه بوده، خراب کرده. این‌ها یک اشخاصی هستند که یا نمی‌فهمند دارند‏‎ ‎‏چه می‌کنند و اگر ـ. خدای نخواسته بفهمند ـ. اشخاصی هستند که می‌خواهند نهضت را به‏‎ ‎‏تباهی بکشند. ‏

[ad_2]

Source link