نظر فلاحت پیشه درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران
نظر فلاحت پیشه درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران

[ad_1] رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس نظر خود درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران را اعلام کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس نظر خود درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران را اعلام کرد.

[ad_2]

Source link