نظر کمیسیون شورا‌های مجلس درباره استعفای شهردار تهران
نظر کمیسیون شورا‌های مجلس درباره استعفای شهردار تهران

[ad_1] سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس نظر این کمیسیون درباره مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اعلام کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس نظر این کمیسیون درباره مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اعلام کرد.

[ad_2]

Source link