نظر یک نماینده درباره استانی شدن انتخابات مجلس
نظر یک نماینده درباره استانی شدن انتخابات مجلس

[ad_1] عضو کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: شورای نگهبان مخالف برگزاری انتخابات شهرستانی-استانی است، ولی به برگزاری انتخابات استانی مجلس نظر مثبت دارد. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: شورای نگهبان مخالف برگزاری انتخابات شهرستانی-استانی است، ولی به برگزاری انتخابات استانی مجلس نظر مثبت دارد.

[ad_2]

Source link