نظز یک نماینده درباره استانی شدن انتخابات
نظز یک نماینده درباره استانی شدن انتخابات

[ad_1] نماینده مردم اورامانات در مجلس گفت: نگاه ما باید ملی و کشوری و البته اظهارنظر‌ها بر اساس منافع ملی کشور و یا حتی جهانی باشد که در این رابطه طرح استانی شدن انتخابات کمک شایانی می‌کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم اورامانات در مجلس گفت: نگاه ما باید ملی و کشوری و البته اظهارنظر‌ها بر اساس منافع ملی کشور و یا حتی جهانی باشد که در این رابطه طرح استانی شدن انتخابات کمک شایانی می‌کند.

[ad_2]

Source link