نقشه «ترامپ» درباره ایران تغییر کرد
نقشه «ترامپ» درباره ایران تغییر کرد

[ad_1] رئیس‌جمهور آمریکا که بار‌ها مدعی شده بود در نتیجه مواضع دولت او هر روز در ایران شورش وجود دارد، بامداد امروز شنبه به وقت تهران گفته که «آخر هفته‌ها» در ایران شورش و اعتراض می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس‌جمهور آمریکا که بار‌ها مدعی شده بود در نتیجه مواضع دولت او هر روز در ایران شورش وجود دارد، بامداد امروز شنبه به وقت تهران گفته که «آخر هفته‌ها» در ایران شورش و اعتراض می‌شود.

[ad_2]

Source link