نقوی‌: پوشالی بودن تبلیغات امریکایی‌ها در ۱۳ ابان نمایان می‌شود
نقوی‌: پوشالی بودن تبلیغات امریکایی‌ها در ۱۳ ابان نمایان می‌شود

[ad_1] عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اقتصاد را به حالت طبیعی باز می‌گردانیم، گفت: شرایط کشور تا دو الی ۳ ماه آینده شرایط خوبی خواهد شد و ما به سوی بهبودی پیش خواهیم رفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اقتصاد را به حالت طبیعی باز می‌گردانیم، گفت: شرایط کشور تا دو الی ۳ ماه آینده شرایط خوبی خواهد شد و ما به سوی بهبودی پیش خواهیم رفت.

[ad_2]

Source link