نقوی حسینی: اجازه ندهیم ضد انقلاب‌ها تریبون معلمان باشند
نقوی حسینی: اجازه ندهیم ضد انقلاب‌ها تریبون معلمان باشند

[ad_1] نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کانون تربیت اسلامی، مرجع خوشنام، دینی و مناسبی است و می‌توانیم از طریق کانون، از مطالبات صنفی معلمان دفاع کنیم و اجازه ندهیم ضد انقلاب‌ها تریبون معلمان باشند. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کانون تربیت اسلامی، مرجع خوشنام، دینی و مناسبی است و می‌توانیم از طریق کانون، از مطالبات صنفی معلمان دفاع کنیم و اجازه ندهیم ضد انقلاب‌ها تریبون معلمان باشند.

[ad_2]

Source link