نمازی: عمده تحریم‌های آمریکا تاکنون احیا شده است
نمازی: عمده تحریم‌های آمریکا تاکنون احیا شده است

[ad_1] عضو شورای مرکزی نمایندگان ادوار مجلس، گفت: عمده تحریم‌های آمریکا تا الان احیا شده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو شورای مرکزی نمایندگان ادوار مجلس، گفت: عمده تحریم‌های آمریکا تا الان احیا شده است.

[ad_2]

Source link