نماینده مشهد: باید دارایی‌های نمایندگان شفاف شود
نماینده مشهد: باید دارایی‌های نمایندگان شفاف شود

[ad_1] عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: باید دارایی نمایندگان در پایان و آغاز دوره نمایندگی مشخص و شفاف شود تا مردم بر اساس شناخت کامل و دقیقی که دارند نماینده خود را دوباره انتخاب کنند. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: باید دارایی نمایندگان در پایان و آغاز دوره نمایندگی مشخص و شفاف شود تا مردم بر اساس شناخت کامل و دقیقی که دارند نماینده خود را دوباره انتخاب کنند.

[ad_2]

Source link