نمی‌دانیم FATF چه خاصیتی دارد، ولی حتما یک فایده‌ای دارد!
نمی‌دانیم FATF چه خاصیتی دارد، ولی حتما یک فایده‌ای دارد!

[ad_1] مصطفی هاشمی طبا در گفتگو با روزنامه زنجیره‌ای آرمان در تطهیر FATF به مفاسد اقتصادی توسل جسته و اظهار داشت برای مقابله با امثال بابک زنجانی FATF باید تصویب شود! [ad_2] Source link

[ad_1]


مصطفی هاشمی طبا در گفتگو با روزنامه زنجیره‌ای آرمان در تطهیر FATF به مفاسد اقتصادی توسل جسته و اظهار داشت برای مقابله با امثال بابک زنجانی FATF باید تصویب شود!

[ad_2]

Source link