هاشم‌زایی: مجلس درباره مدیریت شهری بی‌تفاوت نیست
هاشم‌زایی: مجلس درباره مدیریت شهری بی‌تفاوت نیست

[ad_1] عضو فراکسیون امید مجلس گفت: نمایندگان تهران درباره مدیریت شهری بی‌تفاوت نیستند و با اعضای شورای شهر تهران هماهنگی‌هایی انجام می‌دهند. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو فراکسیون امید مجلس گفت: نمایندگان تهران درباره مدیریت شهری بی‌تفاوت نیستند و با اعضای شورای شهر تهران هماهنگی‌هایی انجام می‌دهند.

[ad_2]

Source link