هدف آمریکا برای اعمال تحریم‌های ۱۳ آبان چیست؟
هدف آمریکا برای اعمال تحریم‌های ۱۳ آبان چیست؟

[ad_1] نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم‌های نفتی باهدف تأثیرگذاری روانی بر اقتصاد ایران طراحی‌شده بود. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم‌های نفتی باهدف تأثیرگذاری روانی بر اقتصاد ایران طراحی‌شده بود.

[ad_2]

Source link