هشدار سرلشکر باقری درباره اقدامات ضدامنیتی دشمن
هشدار سرلشکر باقری درباره اقدامات ضدامنیتی دشمن

[ad_1] رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی دشمن به ویژه فعالیت‌های نیمه سخت ضدامنیتی گفت: در زمینه جنگ نرم کشور با تهاجم سنگینی مواجه است. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی دشمن به ویژه فعالیت‌های نیمه سخت ضدامنیتی گفت: در زمینه جنگ نرم کشور با تهاجم سنگینی مواجه است.

[ad_2]

Source link