هماهنگی نانوشته ۵ نفر برای رای نیاوردن استیضاح آخوندی!
هماهنگی نانوشته ۵ نفر برای رای نیاوردن استیضاح آخوندی!

[ad_1] آقای آخوندی شکایتی داشتند از بحثی که قضات و آن‌هایی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بودند زمین و آپارتمان به آن‌ها تعلق بگیرد، بنده نیز در استیضاح ایشان این را گفتم و بعد وی شکایت کرد و من نیز تبرئه شدم، چون من سند داشتم. [ad_2] Source link

[ad_1]


آقای آخوندی شکایتی داشتند از بحثی که قضات و آن‌هایی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بودند زمین و آپارتمان به آن‌ها تعلق بگیرد، بنده نیز در استیضاح ایشان این را گفتم و بعد وی شکایت کرد و من نیز تبرئه شدم، چون من سند داشتم.

[ad_2]

Source link