همکاری بین نیروی دریایی سپاه و ارتش دشمن را به زانو درمی‌آورد
همکاری بین نیروی دریایی سپاه و ارتش دشمن را به زانو درمی‌آورد

[ad_1] فرمانده نیروی دریایی سپاه پایداران انقلاب اسلامی گفت: همکاری بین نیروی دریایی سپاه و ارتش دشمن را در دریا‌ها به زانو درخواهد آورد و متضمن وجود امنیت است. [ad_2] Source link

[ad_1]


فرمانده نیروی دریایی سپاه پایداران انقلاب اسلامی گفت: همکاری بین نیروی دریایی سپاه و ارتش دشمن را در دریا‌ها به زانو درخواهد آورد و متضمن وجود امنیت است.

[ad_2]

Source link