واکنش افشانی به ادامه فعالیتش در شهرداری تهران
واکنش افشانی به ادامه فعالیتش در شهرداری تهران

[ad_1] شهردار تهران در واکنش به اظهار نظر‌های مختلف در خصوص اعمال قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در شهردار تهران گفت: مبنای تصمیم‌گیری پاسخی است که مجلس شورای اسلامی می‌دهد. [ad_2] Source link

[ad_1]


شهردار تهران در واکنش به اظهار نظر‌های مختلف در خصوص اعمال قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در شهردار تهران گفت: مبنای تصمیم‌گیری پاسخی است که مجلس شورای اسلامی می‌دهد.

[ad_2]

Source link