واکنش بعیدی نژاد به خروج آمریکا از عهدنامه مودت
واکنش بعیدی نژاد به خروج آمریکا از عهدنامه مودت

[ad_1] سفیر ایران در لندن با اشاره به دستپاچگی آمریکا در اعلام خروج از عهدنامه مودت ۱۳۳۴، گفت که اعلام خروج از این عهدنامه تاثیری بر روند رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در شکایت اخیر ایران ندارد. [ad_2] Source link

[ad_1]


سفیر ایران در لندن با اشاره به دستپاچگی آمریکا در اعلام خروج از عهدنامه مودت ۱۳۳۴، گفت که اعلام خروج از این عهدنامه تاثیری بر روند رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در شکایت اخیر ایران ندارد.

[ad_2]

Source link